द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.आर्थिक विनियमावली,२०६४

द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली,२०५२(चौथो संसोधन)

द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.को संशोधित प्रवन्धपत्र एवं नियमावली

काठ दाउराकाे निर्धारित  बिक्रि मूल्य

द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.का लागि नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयहरु

टि.सि.एन.को वर्तमान वस्तुस्थिति–पत्र

कार्य विवरणहरु

- काठ दाउरा संकलन तथा बिक्री बितरण र चिरान काठ उत्पादन सम्बन्धी कार्यको कार्य विवरण

- कर्पोरेशनबाट सम्पादन हुने कामको अनुगमन निर्देशिकाको कार्य विवरण

- काठ दाउरामा आधारित उद्योगहरुको स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य विवरण

- कर्पोरेशनको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई उच्चतम उपयोग गर्ने सम्बन्धी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन      गर्ने कार्य विवरण