S.No Name Post Contact No.
1 Jhamak Thapa Assistant Manager 9849378379
2      
3      
4      
5      
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

Jhanak Thapa

 

दरखास्त फारम

Syllabus_2016

मिति २०७३।७।३ गते गो.प.मा प्रकाशित स्थायी पदपूर्तिको दरखास्त आह्वानको संशोधित सूचना ।

मिति २०७३।७।२ गते गो.प.मा प्रकाशित स्थायी पदपूर्तिको दरखास्त आह्वानको सुचना

आर्थिक अवस्था
लेखा परीक्षण

  • कर्पोरेशनको आ.ब.०६८।६९ सम्मको वाह्य लेखा परीक्षण तथा कर परीक्षणको कार्य सम्पन्न भई आयकर वापत रु.४,१७,९४,९१२।– ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला भैसकेको ।
  • आ.ब.०६९।७० को म.ले.प. सम्पन्न भई रु.१,९९,९७,४७१।– नाफामा रहेको छ ।
  • आ.ब.०६९।७० को आय ब्यय बिबरण सहितको बासलात यही २०७० पौष सम्म कर लेखा परिक्षणको कार्य सम्पन्न गरी बासलात साथ कर दाखिला गरी सक्ने गरी कार्य भईरहेको छ ।  

 
बजेट

  • आ.व.२०७०।२०७१ को स्वीकृत वार्षिक बजेट रु.६४,०५,११,०००।–


खर्च

  •  आ.व.२०७०।२०७१ को कार्तिक मसान्तसम्म करिब रु.५,२५,०५,७५३।–कारोवार तथा राजस्व दाखिला (२०७० कार्तिक मसान्त सम्म)
विवरण                   रकम रु.
जम्मा बिक्री रकम     १२,७१,६५,५९८।–
रोयल्टी रकम          ३,८१,९२,४११।–
मु.अ.कर रकम        १,६०,४७,६८८।–


नगद मौज्दात

  • कर्मचारीको दायित्व कोष व्यवस्थामा नागरिक लगानी कोषमा करिब १५ करोड  


दायित्व
कार्यरत कमचारीहरुको २०७० आषाढ मसान्त सम्मको दायित्व करिब रु.२० करोड रहेको छ । दायित्व वहनको लागि कोष ब्यवस्था नागरिक लगानी कोषमा गरिएको छ ।

ऋण

  •  २०५९ सालमा अर्थ मन्त्रालयसंग कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास दिने प्रयोजनको लागि २० वर्षे भाखामा लिएको रु.१५ करोड ऋण मध्ये सांवा व्याज गरी रु.९ करोड चुक्ता गरी करिब ६ करोड तिर्न बांकी रहेको छ ।


वेरुजु

  • आ.ब.०५३।५४ भन्दा अगाडी देखिको वक्यौता वेरुजु करिब ९,२२,८१,०००।– मध्ये आ.व.०६९।७० मा रु.६,४९,४१,०००।–  अर्थात ७०.३८ प्रतिशत वेरुजु हिसाब मिलान एवं फछर््यौट भई सकेको ।
  • बाँकी रु.२,७३,४०,०००।– वेरुजु मध्ये संस्थागत (भारतीय रेलवे, सवारी शिविर आदिको नाउंमा) वेरुजु र जानकारीमा नभएका व्यक्ति एवं फर्महरुको नाउंमा देखिएका बांकी तथा पेश्की भएको ।
  • फछ्र्यौटको लागि सूचना जारी गर्ने देखि प्रमाण कागजात जुटाउन अथक प्रयास जारी छ, धेरै पुराना २५ औं वर्ष अगाडीका वेरुजु भएकोले कतिपय श्रेस्ता अल्यामा देखाउंदै आएको र कुनै प्रमाण कागजात केही नभएका र नाम नामेसी पुष्टि गर्ने लगत ठेगाना नभएकाहरुको वेरुजु प्रक्रृया पु¥याई यकिन तथ्य एवं औचित्यका आधारमा कर्पोरेशन संचालक समिति एवं आवश्यकता अनुसार साधारण सभाबाट राइटअफ समेत गरी पुराना वेरुजु फछ्र्यौट तथा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

कर्पोरेसनले तराई, भित्री मधेश तथा पहाडी जिल्ला गरी ३४ जिल्लामा कार्य गरी रहेको छ ।

सि.नं. जिल्ला सि.नं. जिल्ला सि.नं. जिल्ला सि.नं. जिल्ला
१. इलाम १०. सर्लाही १९. कपिलवस्तु २८. कञ्चनपुर
२. झापा ११. रौतहट २०. पाल्पा २९. डोटी
३. मोरङ्ग १२. बारा २१. अर्घाखाची  ३०. काठमाण्डौं
४. सुनसरी १३. पर्सा २२. कास्की    ३१. भक्तपुर
५. उदयपुर १४. मकवानपुर २३. दाङ्ग ३२. ललितपुर
६.  सिराहा १५. चितवन २४. बाके ३३. डडेल्धुरा
७. सप्तरी १६. तनहु २५. बर्दिया ३४. धनकुटा
८. धनुषा १७. नवलपरासी २६. सुर्खेत    
९. सिन्धुली १८. रुपन्देही २७. कैलाली