Chiran Mill 1
Treatment plant
Chiran Mill
TCN Head Office
Danda Saw Mill
Depo Pashupati
Ghatgadi
Poll
Plantation

बि.सं.२०११ सालको बाढी पहिरोबाट विस्थापित हुन पुगेको राप्ती दुन क्षेत्रमा बासिन्दाहरुलाई ब्यवस्थित रुपले बसोबास गराउने उद्देश्यले “सःमील परियोजना” को रुपमा स्थापना भएको सःमील परियोजनालाई २०१७ सालमा तत्कालिन कम्पनी कानून अन्तरगत द टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. पूर्ण सरकारी संस्थाको रुपमा गठन भई राष्टिय वन जंगलमा वन ब्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा व्यवस्थित रुपले कटान संकलन तथा संकलित गोलिया काठ सःमील चिरान एवं दाहसंस्कार प्रयोजनमा दाउराको समेत आपूर्ति गर्दै तराईका ३४ जिल्लामा काठ, दाउरा संकलन तथा बिक्री बितरणको कार्य गर्दै आई रहेको छ ।

 

 वन ब्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा र काठजन्य वन पैदावारको व्यवस्थित संकलन, सदुपयोग र बिक्री बितरण गरी दिगो वन विकास र गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पु¥याउने ।

 

  • राष्ट्रिय वन, साझेदारी वनबाट प्राप्त वनक्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन एवं घाटगद्दी गर्ने ।
  • काठ चिरान समेत गरी बिक्री बितरण गर्ने ।
  • दाउरा बिक्री (दाहसंस्कार प्रयोजनको लागि डिपो र घाट ब्यवस्थापन समितिहरु मार्फत) ।
  • जिल्ला वन कार्यालय तथा जिल्ला वन पैदावर आपूर्ती समिति मार्फत सहकार्य गरी जिल्लामा स्थानिय आपूर्तीको कार्य गर्ने ।
  • पोलको संरक्षी उपचार एवं काठको स्तरोन्नती गरी बिक्री बितरण गर्ने ।
  • नेपाल सरकारको निर्देशानुसारको आयोजना÷परियोजना (मूक्त कमैया, वस्ती स्थानतरण, सडक, नहर एवं विद्युत लाईन आदी) क्षेत्रको रुख कटान एवं व्यवस्थापन जस्ता विशेष कार्यहरु गर्ने ।
  • जिल्ला वन कार्यालयसंग समन्वय गरी वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण तथा विकास कार्यमा सहयोग पु¥याउने ।